Обратно към Лектори

Боян Джамбазов

Логистична Академия

• Боян Джамбазов има 18 години практически опит в логистиката, от които:
1) 4 години началник склад (Трансимпорт);
2) 5 години трафик мениджър и бек офис (Бултранспорт);
3) 9 години Директор логистика (Мувио Лоджистикс).
• От 2017 e докторант в Катедра Логистика към УНСС.
• От 2018 ръководи проекти за внедряване на системи за управление на склад (WMS) съвместно с българската компания ДС Софтуер. До момента има над 35 успешно приключени проекта.
• През 2020 година основава компанията Логистична Академия, която е специализирана в провеждане на обучения и консултации в областта на логистиката. До 2023 година има приключени над 20 проекта, 6 обучения, както и 2 завършени логистични центъра, за които е изготвял функционален дизайн (Зора, Пауърмарк), и още 4 са в процес на изграждане.
• Член е на борда на съветниците към Българската асоциация по логистика.
• На Логистичната бизнес конференция Боян Джамбазов ще сподели своя практически опит за използването на ROS (Route Optimization Systems) при доставките от последната миля.