Back to Speakers

Andrey Novakov

MEP

Андрей Новаков (ЕНП/ГЕРБ) става член на Европейския парламент през 2014 г., като по това време е и един от най-младите евродепутати, служили някога на институцията. Избран да представлява страната в Европейския парламент за втори пореден мандат, в момента той е координатор на ЕНП в Комисията по регионално развитие и е част от други три комисии – Комисията по бюджети, Комисията по транспорт и туризъм и Комисията по бюджетен контрол. Освен това той участва и в делегацията към Парламентарния комитет по стабилизиране и асоцииране ЕС – Албания и в делегацията за връзки с Израел.

Андрей Новаков е председател на европейската железопътна асоциация Rail Forum Europe. През лятото на 2023 г. класацията на платформата EUmatrix постави Новаков в топ 100 на най-влиятелните политици в Европейския парламент.

Развитието и бъдещето на транспортния сектор, както и правата на водачите на тежкотоварни превозни средства в България и Европа са съществена част от работата на Андрей Новаков. В годините досега той се ангажира трайно със защита на националния интерес и позицията на българските шофьори в дебата за европейското законодателство „Пакет Мобилност“. Той бе докладчик по становището на транспортната комисията относно директивата за Схемата на ЕС за търговия с емисии, която поставя направленията за зеления преход в корабоплаването и автомобилния сектор в ЕС. Андрей Новаков е и вносител на доклада за новата европейска рамка за градска мобилност, задаваща препоръките и изискванията към държавите членки за развитието на мобилността и логистичните дейности в градовете и големите градски периферии.

По инициатива на Новаков дългогодишната българска идея за изграждане на плавателен канал между градовете Русе и Варна влезе в дневния ред на Европейския парламент в рамките на процедурата за промени в обхвата на Трансевропейската транспортна мрежа TEN-T. Съвносители са евродепутатите Емил Радев и Радан Кънев. Предложението е да бъде изградена отсечка за вътрешен воден път, който да свърза градовете Русе – Разград – Шумен – Провадия – Девня и Варна.

В началото на годината Новаков внесе в Европейския парламент петиция с над 44 000 подписа с искане да бъде въведен общоевропейски норматив от средно 1 минута за обработка на тежкотоварни автомобили на вътрешноевропейските граници. Инициативата е в отговор на честите задръствания на ГКПП и километричните опашки от камиони, причинени от дългото време за чакане и закъсненията, свързани с проверки и контрол на тежкотоварните автомобили. Предстои ресорната Комисия по петициите на Европейския парламент да се произнесе по петицията в рамките на тази календарна година.