Логистичното събитие на годината

За 2023 година избрахме темата:

Smart, Green and Sustainable Transport and Logistics

Никога досега в човешката история нещата не са се случвали толкова бързо. Вятърът на промените духа все по-силно и в такива традиционни области като транспорта и логистиката. Но посоката е ясна:

⦿ все по-интелигентни технологии, оптимизиращи процесите,

⦿ все по-зелени решения, опазващи околната среда,

⦿ все по-устойчиви бизнес модели, осигуряващи гъвкавост и адаптивност.

Точно на детайлите по пътя, очертан от тези посоки, ще обърнем внимание по време на 11. Логистична Бизнес Конференция.

Лекторите ни ще представят:

Как внедряват добри практики и нови решения;
Как въвеждат зелени и интелигентни технологии;
Как подготвят бизнеса си за устойчиво плаване в бурните води на промените.

Логистичната Бизнес Конференция се организира от Българска Транспортна Преса и списание ЛОГИСТИКА за 11-та поредна година. Затова можем да я наречем традиционна. За традициите е важно да се поддържат. Ние ги поддържаме – отново сме през есента, отново сме в София Ивент Център, отново ще поканим:

♦  завладяващи вниманието лектори,
♦  полезни изложители,
  интересни участници.

При всеки вихър обаче в окото на бурята е спокойно. Въпросът е как да попаднем там. Точно на този въпрос ще търсим и даваме отговори по време на ЛОГИСТИЧНОТО СЪБИТИЕ НА ГОДИНАТА.
Очакваме ви на 10 октомври в София Ивент Център.

Пред залата

Паралелно с конференцията се провежда и изложение

Логистичната Бизнес Конференция по традиция се съпътства и от специална Експо зона, в която фирми презентират свои продукти за транспорта и логистиката.

Оттук нататък сте вие. Елате и тази година на 10 октомври в София Ивент Център, за да срещнете стари и нови партньори и приятели, да научите новостите и да се забавлявате!
Save the date! Запазете си датата 10 октомври 2023 г.

Начин на провеждане

Присъствие на живо в зала.

Очакван брой участници

300-400

Езици на конференцията

български и английски (за всички сесии е осигурен симултанен превод)

Нашата цел като организатори  е да дадем възможности на мениджъри и специалисти от всички браншове да научат от първо лице за успешни транспортно-логистични решения, които ще им позволят да създадат свои стратегии за преднина в новото днес и новото утре.

0
години
0
лектори
0
изложители
0
участници

Вижте 10. Логистична Бизнес Конференция

Партньори

Златен партньор

Фирма Х

Спонсор

Фирма Х

Спонсор

Фирма Х

Фирма Х

Фирма Х

Фирма Х

Контакт

Изпратете съобщение

Локация

на ЛОГИСТИЧНА БИЗНЕС КОНФЕРЕНЦИЯ 2023

последвайте ни