Обратно към Лектори

Милен Райков

EY

Милен Райков е съдружник Данъци и Право за EY в България, Северна Македония, Албания и Косово. Освен това е адвокат, член на Софийска адвокатска колегия и на международната асоциация на специалистите по защита на личните данни. Той е съпредседател на Данъчния комитет на Американската търговска камара (AmCham) в България и член на управителния съвет на Аутомотив Клъстер България (АКБ).

Милен Райков има над 17 години професионален опит във всички области на данъчното облагане; ключовият му опит е в областта на правото на ЕС, косвените данъци, данъчната политика и консултирането по юридически спорове и насърчаване на инвестициите. Притежава богат опит с някои от най-големите компании във финансовия, фармацевтичния и автомобилния сектор. Освен това ръководи редица проекти за Европейската комисия и публични институции в региона. Автор е на редица публикации в областта на данъците в международни и местни бизнес медии и изнася лекции по данъчни и правни въпроси в български и регионални университети.