Регистрация

Регистрацията за 11. Логистична Бизнес Конференция 2023
все още не е отворена.

За контакт: 0888 582 088, 0888 220 261
Ако желаете да участвате като партньор на Конференцията,
моля свържете се с нас.