Логистичното събитие на годината

За 2023 година избрахме темата:

Smart, Green and Sustainable Transport and Logistics

Никога досега в човешката история нещата не са се случвали толкова бързо. Вятърът на промените духа все по-силно и в такива традиционни области като транспорта и логистиката. Но посоката е ясна:

⦿ все по-интелигентни технологии, оптимизиращи процесите,

⦿ все по-зелени решения, опазващи околната среда,

⦿ все по-устойчиви бизнес модели, осигуряващи гъвкавост и адаптивност.

Точно на детайлите по пътя, очертан от тези посоки, ще обърнем внимание по време на 11. Логистична Бизнес Конференция.

Лекторите ни ще представят:

Как внедряват добри практики и нови решения;
Как въвеждат зелени и интелигентни технологии;
Как подготвят бизнеса си за устойчиво плаване в бурните води на промените.

Логистичната бизнес конференция се организира от Българска Транспортна Преса и списание ЛОГИСТИКА за 11-та поредна година. Затова можем да я наречем традиционна. За традициите е важно да се поддържат. Ние ги поддържаме – отново сме през есента, отново сме в София Ивент Център, отново ще поканим:

♦  завладяващи вниманието лектори,
♦  полезни изложители,
интересни участници.

При всеки вихър обаче в окото на бурята е спокойно. Въпросът е как да попаднем там. Точно на този въпрос ще търсим и даваме отговори по време на ЛОГИСТИЧНОТО СЪБИТИЕ НА ГОДИНАТА.
Очакваме ви на 10 октомври в София Ивент Център.

In front of the hall

An trade exhibition takes place with the Conference

The Logistics Business Conference is traditionally accompanied by a special Expo Zone, allowing companies to present their products and services for transport and logistics.

Оттук нататък сте вие. Елате и тази година на 10 октомври в София Ивент Център, за да срещнете стари и нови партньори и приятели, да научите новостите и да се забавлявате!
Save the date! Запазете си датата 10 октомври 2023 г.

Conference proceeding

Live in the hall

Expected number of attendees

300-400

Conference languages

Bulgarian and English (simultaneous translation will be provided for all panels)

Our goal as organisers  is to present to managers and specialists from all branches to learn first-hand about successful transport and logistics solutions which will enable them to create their own strategies for advancement in the new today, and in the new tomorrow.

0
years
0
speakers
0
exhibitors
0
participants

Вижте 10. Логистична Бизнес Конференция

Contact

Изпратете съобщение

Location

на ЛОГИСТИЧНА БИЗНЕС КОНФЕРЕНЦИЯ 2023

Follow us